Inddragelse

Vi kan kun skabe et levende byrum og et hus for borgerne ved at spørge de mennesker til råds, som skal bruge det.

Derfor inddrager vi både borgere i Aarhus og de kommende medarbejdere i Dokk1 i hele processen omkring byggeriet.

Aarhus har en særlig 'Aarhusmodel for borgerinddragelse', som vi tager udgangspunkt i for at gøre Dokk1 til et godt og unikt sted for samarbejde. 

Aarhusmodellen for borgerinddragelse (pdf)

I alle projektets faser har vi fokus på at inddrage borgerne og kommunikere klart.

Brugerinddragelse i projektet

Projektleder Marie Østergård fortæller om projektets inddragelsesprocesser.