"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Aarhus bygger bibliotek i verdensklasse

Det kommende Multimediehus i Aarhus bliver et ikon for Aarhus som en moderne, internationalt orienteret videnby. Byens borgere og besøgende får et åbent og attraktivt mødested med den mest moderne adgang til viden og indflydelse. Ambitionerne er tårnhøje, forberedelserne meget omfattende, inspirationen hentet i hele verden og borgerinddragelsen er unik.

Præsentation af vinderprojektet

På den baggrund kan Aarhus Kommune på et presse- og præsentationsmøde tirsdag 3. marts 2009 præsentere det vinderprojekt, som i 2015 vil rumme et folkebibliotek i verdensklasse.

Udformningen af det nye bibliotek – med arbejdstitlen Multimediehuset (på engelsk Mediaspace) – indgår i konkurrencen om ”Nyt Centralt havnebyrum og Multimediehus” udskrevet af Aarhus Kommune og Realdania.

Med et budget på 1,7 mia. kroner er der tale om et epokegørende byudviklings- og arkitekturprojekt, som vil forme byens nye havnefront ved udløbet af Århus Å, et helt unikt område, hvor byen opstod i vikingetiden.

Unik beliggenhed

Med projektet dannes et nyt aktivt byrum ved byens kant, hvor det urbane byrum vil skabe liv og mangfoldighed. Her bliver mulighed for fysisk udfoldelse, interaktionsmuligheder og rekreativt ophold og på en bastion opføres Multimediehuset som et ikon for Aarhus som videnby.

Det nye Hovedbibliotek med Borgerservice kommer til at ligge i et krydsfelt af kultur- og uddannelsesinstitutioner, og Multimediehuset bliver derfor et naturligt mødested og udflugtsmål.

Husets funktioner

Inde i bygningen bliver der mange muligheder for oplevelse, indlevelse, læring, aktivitet, ro og fordybelse. Man kan låne bøger og andre medier, studere, høre foredrag, deltage i begivenheder og interagere med analoge og digitale tilbud. I Borgerservice kan man hente sit nye pas, kørekort eller få vejledning til selvbetjente services og samtidig er der på de omkringliggende havnearealer mulighed for aktivt udeophold i smukke omgivelser.

Det forventes, at Multimediehuset vil få over 3000 daglige besøgende – eller pænt over 1 mio. på årsbasis. Multimediehuset får dermed en vigtig demokratisk funktion, et inspirerende sted, der sikrer den enkelte borgers mulighed for et differentieret medievalg og adgang til viden, indflydelse og udvikling.

Baggrunden for byggeriet

I 2003 besluttede Aarhus Byråd, at det eksisterende hovedbibliotek ved Mølleparken i det centrale Aarhusskulle erstattes af et fremtidsorienteret og grænsebrydende Multimediehus, der samtidig skal fungere som en opsøgende organisation, der også kan arbejder udenfor husets rammer som en aktiv samarbejdspartner for de eksisterende kultur-, uddannelses-, og erhvervsmiljøer i Aarhus.

Erfaringer fra nogle af verdens førende biblioteker er en del af videngrundlaget. I forbindelse med forarbejdet er der hentet viden fra biblioteker og kulturinstitutioner i både ind- og udland - bl.a. fra bibliotekerne i Seattle, Charlotte, Amsterdam samt Hjørring.

Også borgernes viden og erfaringer er vægtet højt i projektet. Med udgangspunkt i Aarhusmodellen for borgerinddragelse har det gennem hele processen været essentielt at sætte borgerne i centrum. En lang række borger- og brugerinddragelsesprocesser har allerede sat sit stærke præg på projektet – f.eks. er Multimediehusets kerneværdier udformet af borgere og brugere.

Økonomien i byggeriet

Det samlede projekt er budgetteret til 1,7 mia. Kr. (2008-priser). Aarhus Byråd har afsat midler til Multimediehuset, trafikomlægning, å-åbning og det nye centrale havnebyrum. Projektet vil yderligere blive finansieret gennem indtægter fra salg af det eksisterende hovedbibliotek i Mølleparken og huslejeindtægter fra udlejning af en del af Multimediehuset.

Realdania og datterselskabet Realea A/S giver desuden mulighed for at løfte hele projektet gennem et engagement på ca. 700 mio. kr. (2008-priser), som dels går til opførelse af et innovativt parkeringsan-læg med plads til 1.000 biler dels til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.