Styregruppe

Styregruppen for anlægsprojektet Urban Mediaspace Aarhus har ansvar for at gennemføre projektet inden for de fastlagte rammer.

Styregruppen har desuden ansvar for, at byrådet i Aarhus Kommune og Realdania/Realdania Byg har den fornødne information om projektet.

Deltagere i styregruppen

 • Niels Højberg, stadsdirektør for Aarhus Kommune (formand)
 • Kirsten Jørgensen, direktør for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
 • Erik Jespersen, direktør for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
 • Hans Peter Svendler, direktør for Realdania
 • Peter Cederfeld, direktør for Realdania Byg
 • Søren Ulslev, byggesagkyndig
 • Lars Ole Hansen, byggesagkyndig

I møderne deltager desuden:

 • Rolf Hapel, forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker
 • Niels Vad Sørensen, projektchef, Aarhus Kommune
 • Peter Fangel Poulsen, projektchef for Realdania/Realdania Byg
 • Lars P. Pedersen, projektdirektør, Rambøll Danmark
 • Relevante deltagere fra SHL, AKTJ, Alectia og Aarhus Kommune