"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Inddragelse

Vi kan kun skabe et levende byrum og et hus for borgerne ved at spørge de mennesker til råds, som skal bruge det.

Derfor inddrager vi både borgere i Aarhus og de kommende medarbejdere i Dokk1 i hele processen omkring byggeriet.

Aarhus har en særlig 'Aarhusmodel for borgerinddragelse', som vi tager udgangspunkt i for at gøre Dokk1 til et godt og unikt sted for samarbejde. 

Aarhusmodellen for borgerinddragelse (pdf)

I alle projektets faser har vi fokus på at inddrage borgerne og kommunikere klart.

Brugerinddragelse i projektet

Projektleder Marie Østergård fortæller om projektets inddragelsesprocesser.