"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Havnepladsen

Havnepladser

Som en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus anlægger Aarhus Kommune en række nye, store pladser langs med inderhavnen.

Kajkanten bygges om, så der skabes et større vandbassin, og der bliver kortere mellem midtbyen og vandet.

Pladserne kommer til at strække sig fra Nørreport til åens udløb og får en samlet størrelse på cirka 23.000 m2. Det svarer til omkring 4 fodboldbaner.

Læs mere om havnepladsernes størrelse

Liv på havnepladserne

De nye havnepladsers østvendte placering betyder udsigt, himmel, sol og horisont.

Vi indretter pladserne med henblik på aktivitet, så de kommer til at summe af liv og indbyde til sæsonaktiviteter som for eksempel koncerter, loppemarkeder eller beach volley.

Læs mere om, hvordan du kan bruge havnepladserne

Aktivitetspladsen

I sensommeren 2017 åbner Havnepladsen. En aktivitetsplads med boldspil, havnehave og kunstværket Endless Connection af Jeppe Hein som åbnede 20. maj 2017. 

Af nedenstående billede fremgår pladsens anvendelsesmuligheder