"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Trafik

Som trafikant i Aarhus vil du kunne mærke, at Aarhus Kommune er ved at omdanne inderhavnen i Aarhus til byrum. Når Dokk1 står færdigt i 2015, bliver det et trafikalt knudepunkt med blandt andet:

  • Cirka 1000 p-pladser
  • 500 cykelparkeringspladser
  • Bedre adgangsforhold for cyklister og gående
  • Taxaholdepladser
  • Busstoppesteder
  • Letbanestation

Læs om projektets vejarbejder

Læs om tankerne bag den nye infrastruktur i området