"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Dokk1 set fra luften

Projektet

Urban Mediaspace Aarhus er et stort, kommunalt byggeprojekt på havnen i Aarhus.

Projektet omfatter:

  • Dokk1
  • Automatisk p-anlæg med cirka 1000 pladser
  • Havnepladser
  • Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
  • Omlægning af trafikken omkring havnen
  • Klimasikring af midtbyen
  • Forberedelser for letbanen

Dokk1 er Aarhus’ nye Hovedbibliotek og Borgerservice. Dokk1 og p-anlægget åbnede i juni 2015.

Havnepladserne skaber nye rammer for et levende og aktivt byliv langs havnefronten i Aarhus. De bliver færdige i løbet af 2016. De sidste belægningsarbejderne omkring letbanen bliver afsluttet i løbet af 2017.

Fra havn til by

Urban Mediaspace Aarhus er en del omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum.

Et af formålene med projektet er at skabe sammenhæng mellem by og vand.

Projektet får stor indflydelse på havneområdet og byens liv. Området ligger centralt i forhold til Aarhus midtby, Domkirken, gågaden og å-miljøet.

Det gør Dokk1 og de nye havnepladser til et naturligt mødested og udflugtsmål.

Visionen for projektet