"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Åen

Det er en del af anlægsprojektet Urban Mediaspace at frilægge den sidste del af Aarhus Å.

Frilægningen af det sidste stykke er åen udgør sidste etape af det – i flere omgange – prisbelønnede byfornyelsesprojekt, der i de senere år i høj grad har bidraget til midtbyens unikke bymiljø. Arbejdet med frilægning af Aarhus Å blev sat i gang efter en principbeslutning i Aarhus Byråd helt tilbage i 1989.

Sammen med etableringen af de nye havnepladser omkring Dokk1 skal frilægningen af åen være med til at styrke samspillet mellem byen, havnen og bugten.

De første etaper af åens genåbning er allerede sket og har betydet, at der i dag er et blomstrende cafémiljø på strækningen. Den specielle stemning omkring den fritlagte å er for mange mennesker tæt forbundet med det aarhusianske bymiljø.

Aarhus Kommunes vision for frilægning af åen (pdf)

Å-miljøet forlænges

Når den sidste del af åen er frilagt, løber åen igen i en åben, ubrudt linje hele vejen gennem midtbyen ud i havnen.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue varetager indretningen af byrummet langs den sidste del af åen og sikrer, at materialerne har det rette samspil hele vejen til åens udløb i havnen.

På den måde forlænges det særlige miljø omkring åen fra midtbyen til det nye havnebyrum. Som fodgænger kan man uden forhindringer fortsætte sin slentretur fra å til havn – eller omvendt.

Klimasikring af Aarhus midtby

I forbindelse med frilægningen af den sidste del af Aarhus Å bliver Aarhus midtby i samme omgang bedre beskyttet mod oversvømmelser fra havet.

Læs mere om klimasikring af midtbyen