"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

P-anlæg

Aarhus Kommune har i samarbejde med Realdania Byg bygget et stort p-anlæg på Aarhus Havn. P-anlægget blev bygget i forbindelse med opførelsen af Dokk1 på den sydlige havnebastion ud for Europaplads og åens udløb. P-huset er placeret under Dokk1. 

Et automatisk p-anlæg

P-anlægget er det første automatiske p-anlæg i Aarhus. Det har plads til ca. 1000 biler og er dermed Europas største automatiske p-anlæg.

Et automatisk p-anlæg har en række fordele frem for traditionelle p-anlæg. Først og fremmest slipper du som bilist for at bevæge dig rundt i en mørk parkeringskælder og lede efter en plads.

I stedet afleverer og henter du din bil i et oplyst og trygt miljø med udkig til byen og vandet. Du skal blot køre bilen ind i én af anlæggets 20 elevatorkabiner og parkere den på elevatorplatformen. Så sænker elevatoren bilen ned under jorden og transporterer den hen til en ledig parkeringshylde.

Når du skal bruge din bil igen, indsætter du parkeringsbilletten i en automat, og elevatorsystemet henter så bilen frem igen i løbet af 2-3 minutter.

Bedre udnyttelse af pladsen

Set i et byudviklingsperspektiv har et automatisk p-anlæg også en klar fordel i forhold til et traditionelt p-anlæg.

Et automatisk p-anlæg udnytter nemlig pladsen bedre, fordi etagehøjden kun er cirka det halve af højden i en traditionel p-kælder. Dermed har et automatisk p-anlæg langt større kapacitet og kan rumme mange flere biler på samme plads.

Se, hvordan anlægget fungerer

Fremtidens storbyparkering

Netop i en by som Aarhus, hvor parkeringsbehovet i midtbyen er stort, giver det god mening at optimere p-løsningernes kapacitet.

Det har da også været en mission for projektet at vise vejen for fremtidens storbyparkering og sætte nye standarder for brugervenlighed, arkitektonisk kvalitet og rationel pladsanvendelse.

Alt i alt viser det automatiske p-anlæg nye måder at integrere parkeringspladser i byen, så der bliver mere plads til mennesker og byliv i byrummene.

Ejerskab og drift af p-anlægget

Realdania Byg bidrager med ca. 500 mio. kr. til etablering af p-anlægget.

Efter færddiggørelsen har Realdania Byg overtaget ejerskabet og fået ansvaret for driften, som foregår på kommerciel basis.