"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Prioritering af indhold

For at få viden om vores brugeres ønsker til en ny hjemmeside har vi afholdt fokusgruppeinterviews med de primære målgrupper for hjemmesiden.

Målgrupperne er: 

  • Medarbejdere i kommunen
  • Borgere
  • Interne samarbejdspartnere
  • Borgere med særlige interesser
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Foreninger

På baggrund af den viden, vi har fået gennem interviewene, kan vi prioritere indhold og funktionalitet på den nye hjemmeside.

Rapport om fokusgruppeinterviews

Her kan du downloade rapport om fokusgruppeinterviews.

Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside (pdf)