"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af nyt bibliotek i Birmingham

Studietur til Birmingham

Den 4. - 6. marts 2012 tager en udvalgt gruppe på studietur til Birmingham som led i projektudviklingen.

Studieturen har fokus på partnerskaber, serviceproduktion og kulturel byudvikling. Turen tjener som fagligt input til den fremtidige organisationsudvikling i Borgerservice og Biblioteker frem imod Dokk1.

Fagligt indhold

Ligesom Aarhus bygger Birmingham i disse år et nyt, stort hovedbibliotek, som er én af drivkræfterne for den kulturelle udvikling af byen.

I Birmingham er der lagt en overordnet strategi (The Big City Plan) for genskabelse og revitalisering af byen, hvor biblioteket spiller en hovedrolle. Partnerskaber, samarbejder på tværs af sektorerne og sameksistens er tænkt ind fra starten som en del af projekteringsgrundlaget for det nye bibliotek.

Det får en placering i byens absolutte centrum, hvor det bygges sammen med Birminghams største teater The Rep og bliver tætte naboer med andre store kulturinstitutioner og et nyt internationalt kongrescenter, der deler lokaler med Birmingham Symfoniorkester.

Det nye biblioteket i Birmingham adskiller sig på afgørende områder fra Dokk1, men der er alligevel vigtige fælles indsatser, hvor vi kan inspirere og lære af hinanden. Det gælder ikke mindst den kollektive boform, hvor forskellige institutioner samles under samme tag og kan samarbejde om nye opgaveløsninger og tilbud til brugerne.

Vi kigger også på, hvordan den kulturelle byudvikling er tænkt og organiseret i Birmingham, og hvordan de arbejder med at realisere The Big City Plan.

Program for studieturen (pdf)

Billeder fra turen

Klik på billederne for at se dem i stort format.

IMG_3242IMG_3253IMG_3254IMG_3269IMG_3271IMG_3272IMG_3273IMG_3274IMG_3275IMG_3276IMG_3277IMG_3278IMG_3279IMG_3280IMG_3281IMG_3282IMG_3283IMG_3284IMG_3285IMG_3286IMG_3287IMG_3288IMG_3289IMG_3290IMG_3291IMG_3293IMG_3292IMG_3294IMG_3295IMG_3297