"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Billeder af Aarhus Å gennem tiden

Marts 2013 tager vi fat på frilægningen af det sidste stykke af Aarhus Å. Dermed skriver vi et nyt kapitel i åens lange historie.

Klik på billederne for at se dem i stort format.

Frem til 1930'erne løb Aarhus Å frit igennem Midtbyen

Frem til 1930'erne løb Aarhus Å frit igennem Midtbyen

I 1930'erne besluttede byrådet i Aarhus at overdække åen

I 1930'erne besluttede byrådet at overdække åen

Det store anlægsarbejde varer i mange år og bliver til Åboulevarden

Det store anlægsarbejde bliver til Åboulevarden

Der bliver hurtigt masser af liv på Åboulevarden

Der bliver hurtigt masser af liv på Åboulevarden

Åboulevarden bliver efterhånden mere og mere trafikeret

Åboulevarden bliver efterhånden mere og mere trafikeret

Masser af tung trafik kører igennem Midtbyen for at komme ned til havnen

Masser af tung trafik kører igennem Midtbyen for at komme ned til havnen

I 1989 beslutter byrådet at genåbne åen

I 1989 beslutter byrådet at genåbne åen

Det er et stort arbejde i mange etaper at frilægge åen igen

Det er et stort arbejde i mange etaper at frilægge åen igen

Den frilagte å giver nyt liv i Midtbyen

Aarhusianerne bliver hurtigt glade for den frilagte å

Midtbyen får nye grønne områder og hyggelige byrum

Midtbyen får nye grønne områder

Den frilagte å betyder mange nye aktiviteter i Midtbyen

Den frilagte å betyder mange nye aktiviteter i Midtbyen

Marts 2013 tager vi fat på sidste etape af åens frilægning

Marts 2013 tager vi fat på sidste etape af åens frilægning