"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Sluse- og pumpeanlægget bliver anlagt ved mundingen af Aarhus Å

Klimatilpasning af midtbyen

Når Aarhus Kommune frilægger den sidste del af åen i forbindelse med byggeriet af Dokk1 og de nye havnearealer, bliver Aarhus midtby i samme omgang bedre beskyttet mod oversvømmelser fra havet.

Klimatilpasningen består dels af et sluse- og pumpeanlæg ved mundingen af Aarhus Å og dels af en ny højvandsbarriere på strækningen fra Dokk1 til Skolegyde.

Dermed er hele kystvejsstrækningen fra Aarhus Å til Nørreport beskyttet mod stigende vandstand i Aarhus Bugt.

Både anlæg og højvandsbarriere står færdige i 2015.

Tidsplan for byggeriet

Sluser og pumper

Sluse- og pumpeanlægget bliver anlagt, så det næsten ikke er synligt i bybilledet i det daglige.

Slusen vil under normale vandstande være åben. Ved forhøjet vandstand kan sluseportene lukkes og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind i åen og oversvømme midtbyen.

Samtidigt sørger indbyggede pumper for, at åens vand bliver pumpet ud, når udløbet er lukket af slusen, så åen ikke løber over sine bredder ned gennem byen.

Pumpestationen bliver én af Danmarks allerstørste. Den har en kapacitet på 18 m3/s og kan dermed pumpe op til 18.000 liter vand i sekundet.

Sluse- og pumpeanlæggets placering

Højvandsbarriere

Sluseanlægget og pumpestationen bliver suppleret af en højvandsbarriere, som etableres i forbindelse med anlægsarbejdet i Urban Mediaspace Aarhus.

Dokk1 og den såkaldte trafikale korridor mellem Europaplads og Skolegyde, som blandt andet består af tracéet til den nye letbane, bliver anlagt med en højdeprofil på minimum kote 2,5.

Området – og dermed hele midtbyen – bliver på denne måde sikret mod vandstigninger på op til 2,5 meter over normal vandstand.

Terrænprincip for højvandsbarriere

Hvis vandet stiger

Med udsigt til klimaforandringer i form af voldsommere regnskyl og højere vandstande er der øget risiko for, at Aarhus midtby kan blive oversvømmet.

Midtbyen ligger i en ådal og er derfor følsom over for forhøjet vandstand i bugten og åen. I forbindelse med kraftigt højvande i 2006 var vandet i Aarhus Havn kun få cm fra at oversvømme den indre by.

Beskyttelsen af midtbyen mod oversvømmelser er del af Aarhus Kommunes samlede planer for klimatilpasning. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om disse planer.

Aarhus Kommunes hjemmeside