"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Fakta om frilægningen af Aarhus Å

Aarhus Å er 32 km lang og har sit udspring ved Solbjerg Sø.

Siden vikingetiden har Aarhus Å været vigtig for byen. Formentlig er åen endda selve grunden til, at Aarhus opstod. I vore dage er åen stadig et samlingssted for byens beboere og gæster.

Frilægningen af åen

Åens forløb gennem Aarhus by til Aarhusbugten blev af hygiejniske og trafikale årsager gemt væk med rørlægning omkring 1930.

I 1989 vedtog Aarhus Byråd at genåbne åen.

Det er sket i flere etaper, og med byggeriet af Dokk1 og det nye havnebyrum bliver den sidste del af åløbet - fra Europaplads og ud i havnen - igen åbent.

Aarhus Kommunes vision for frilægning af åen (pdf)

Nedlæggelse af Åboulevarden

I forbindelse med frilægningen af det sidste stykke af åen nedlægger vi Åboulevarden på strækningen mellem Mindebrogade og Havnegade/Dynkarken.

Dermed mister Åboulevarden endegyldigt sin tidligere funktion som hovedfærdselsåre til Aarhus Havn – en funktion som Marselis Boulevard nu har overtaget, så den tunge erhvervstrafik ikke skal tværs igennem midtbyen.

Tidsplan

Arbejdet med frilægning af det sidste stykke af Aarhus Å starter marts 2013 og varer frem til efteråret 2015.