"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Location of the Lock and Pump System

We will construct the lock and pump system by the mouth of Aarhus River right by Dokk1 and Hotel Atlantic.

Sluse- og pumpeanlægget bliver anlagt ved mundingen af Aarhus Å lige ved Dokk1 og Hotel Atlantic