"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Havnebassin

Havnebassinet i inderhavnen kommer til at ændre udseende i takt med byggeriet af Dokk1 og de nye havnepladser.

Vi fjerner Pier 1, som er pieren ud for Toldboden. Samtidigt ændrer vi på formen ved den gamle honnorkaj, hvor Dokk1 kommer til at ligge.

Større vandspejl til sejlads

Ændringerne betyder, at vandspejlet i inderhavnen bliver større, og der bliver mere plads til sejlads.

Vi etablerer flydebroer for foden af opholdsniveauerne, det bliver muligt at komme i land fra kajak, kano eller robåd.

Byggeområdet set fra luften

Skitsen herunder viser, hvordan åen og inderhavnen fremover kan bruges til aktiviteter med forskellige typer af både.

Skitse af bådrelaterede aktiviteter i inderhavnen