"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Baggrund

Som led i arbejdet med de nye havnepladser har vi kortlagt bylivet i området og undersøgt, hvem de potentielle brugere af pladserne er.

Grafikken herunder viser nogle af naboerne til de nye havneområder.

Naboer til havnepladsen

Naboer til havnepladsen

Mennesker i transit

De lokale og regionale trafikstrømme af mennesker, som på vej til eksempelvis job eller skole passerer pladserne til fods, på cykel, i bil eller med den kollektive trafik.

Naboer

Naboerne er dem, der enten bor, arbejder eller går i skole i området. Naboerne kommer til at bruge pladserne til de små pauser i hverdagen: Lufter hunden, holder udendørs frokostpause eller fredagsbar, nyder en is eller spiller volleyball i frikvarteret.

Gæster

Gæsterne er de mennesker, der tager ned til havnepladserne for at være tæt ved vandet, låne medier på biblioteket, holde picnic, skate, mødes med vennerne, ro i kajak eller kigge på naturen og arkitekturen.

Der vil også være mere lejlighedsvise gæster, som for eksempel turister og de mennesker, som besøger området, når der er koncerter, sportsturneringer eller markeder på pladsen.

Mere information

Her kan du læse mere om kortlægningen af bylivet i området og potentialet for brug af havnepladserne.

Bylivskortlægning (pdf)