"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af området udenfor Multimediehuset

Visionen for havnepladserne

Den nye havnefront bliver en understregning af byens storslåede beliggenhed. Aarhus' historie er tæt knyttet sammen med det sted, hvor åen munder ud i bugten.

De nye havnepladser og det samlede anlægsprojekt gendanner byens særlige placering ved vandet. Byen forbindes med bugten, og der skabes et hængsel mellem ådalen, bugten, midtbyen samt skovene i syd og nord.

Byliv - nu ved vandet

Havnepladserne skal med deres centrale placering tæt domkirken og Aarhus midtby være levende byrum.

Ved at åbne for adgang til vandet fra midtbyen og omlægge trafik og togbane skaber vi med havnepladserne en tættere sammenhæng mellem byen, havnen og bugten

Idræt, tilskuerplads og ophold

Pladserne bliver multifunktionelle. Gennem fritids-, idræts- og kulturaktiviteter fremmer de et alsidigt byliv for alle aldersgrupper.

Havnepladsens østside afgrænses af en stor siddetrappe, som kan udnyttes til tilskuerpladser og opholdssted.

Skitsen herunder viser de nye opholdsniveauer havnepladserne.

Skitse af opholdsniveauer på havnepladserne