"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Borgere i Aarhus deltager i værdiproces for det nye Multimediehus

Byens stemmer

I samarbejde med FO Århus og projekt Byens Stemmer gennemførte vi i marts 2006 en borgerinddragelsesproces. Formålet var at indsamle borgernes stemmer - hvilke kerneværdier mente borgerne var vigtige i Multimediehuset?

Vi udviklede et interaktivt bord med scenarier, der blev opstillet på Hovedbiblioteket og i Århus Kunstbygning.

I bordet var indbygget lydscenarier og mulighed for at optage kommentarer. Alle besøgende havde mulighed for at tale til bordet og på den måde give sin mening tilkende.

Vi gennemførte også ti fokusgruppeinterviews omkring bordet.

Vi analyserede borgernes stemmer og indarbejdede resultaterne i Multimediehusets 7 kerneværdier.

Læs mere om Multimediehusets kerneværdier

Læs rapporten fra inddragelsesprocessen (pdf)