"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Værdigrundlag

Borgere, politikere, medarbejdere, eksperter, samarbejdspartnere og netværk har bidraget til at fastlægge de syv kerneværdier for Dokk1.

Dokk1's kerneværdier

  • Borgeren som udgangspunkt
  • Livslang læring og fællesskab
  • Mangfoldighed, samarbejde og netværk
  • Oplevelser og kultur
  • Brobygger mellem borger, teknologi og viden
  • Fleksibel og professionel organisation
  • Bæredygtigt ikon for Aarhus

Læs mere om værdiprocessen