"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Fakta om Dokk1

Dokk1 åbnede i juni 2015.

  • Bygningens bruttoetageareal: 28.000 m²
  • Areal til bibliotek og borgerservice: ca.17.500 m²
  • Areal til udlejning: 10.500 m²
  • Areal til ankomstcenter: 500 m²
  • Arealer til teknik og depot: 4000 m²
  • Kælder: Volumen med plads til automatisk p-anlæg med 1000 biler
  • Overdækket udeareal under bygningen: 10.500 m²
  • Antal forventede daglige besøgende: 3500 personer
  • Antal p-pladser: 1000 stk.
  • Antal cykelparkeringspladser: 500 stk.