"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Baggrund

Da det nuværende Hovedbibliotek i Aarhus blev bygget i 1934, var bøger det primære medie.

Siden har medieverden ændret sig drastisk. Udlånet og antallet af trykte medier er steget drastisk, og der er sket en voldsom udvikling inden for især de digitale medier.

Beslutningen om et nyt Hovedbibliotek

I 2001 besluttede Aarhus Byråd at bygge et nyt Hovedbibliotek, der kan honorere fremtidens krav til brugen af medier.

Dokk1 skal være et åbent lærings- og oplevelsessted, der nytænker de fysiske rammer for biblioteket og giver fri og lige adgang til vidensudveksling og vidensdistribution.

Biblioteket og Borgerservice

Dokk1 skal udover at være en udvikling og udvidelse af Hovedbiblioteket i Aarhus også rumme Borgerservice – der på ét sted samler de offentlige serviceydelser, som de fleste borgere har brug for.

Dermed sikrer Dokk1 den bedst mulige betjening af borgerne gennem fælles betjeningssteder, samarbejde om udvikling af digital selvbetjening samt videndeling om borgerbehov.

Fra transaktion til relation

I takt med udviklingen inden for medieområdet har også bibliotekets rolle ændret sig.

I dag er biblioteket ikke kun en ramme for udlån af medier – et transaktionssted.

Biblioteket er - og bliver i endnu højere grad i fremtiden - et sted, der understøtter læring. Det er et sted, hvor vi ikke kun låner medier, men også har oplevelser med medier og indgår i nye relationer med hinanden og verden.

Biblioteket har med andre ord skiftet karakter til et relationssted.