"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Visionen for Dokk1

Et fleksibelt fristed

Dokk1 skal være et fleksibelt og dynamisk fristed for alle, som ønsker viden, inspiration og personlig vækst. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab.

Dokk1 giver rum til fordybelse og viden. Det er et attraktivt, intelligent og interaktivt hus, som understøtter brugernes lyst til at lære og opleve.

Biblioteket er husets kerne

Dokk1 er både en udflytning, en udvidelse og en udvikling af Hovedbiblioteket i Aarhus. Dokk1 skal desuden rumme Borgerservice og en række netværk og samarbejdspartnere.

Dokk1 skal være et krydsfelt for viden, vækst og udvikling. Med mennesket i centrum skal Dokk1 være byens hjerte for viden og kultur - et unikt sted for samarbejde.

Dokk1 er:

  • et åbent og uformelt læringsrum
  • et særligt sted for børn, der appellerer til leg, oplevelse og læring
  • en bygning, der tilbyder den nyeste informationsteknologi
  • Aarhus-regionens hovedbibliotek med fri og lige adgang til viden og kultur
  • et sted for dialog, information, idéer og inspiration

Netværk og samarbejde

Dokk1 prioriterer netværk og samarbejde. Både i planlægnings- og byggeprocessen og i husets fremtidige aktiviteter.

En række institutioner og virksomheder er involveret i Dokk1's netværksorganisation og bidrager med videndeling og inspiration til forløbet.

Vi inddrager igennem hele forløbet borgere og brugere og henter yderligere viden og know-how blandt internationale viden- og kulturinstitutioner.

Læs om værdigrundlaget for Dokk1