"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

3 projekter fortsat med i kampen om nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Bedømmelseskomiteen har udvalgt tre ligeværdige vindere af konkurrencens første fase. Valget af vinderne er truffet efter et intenst bedømmelsesforløb. I alt deltog seks hold i den meget komplekse konkurrence om udformningen af Multimediehus og det nye centrale havnebyrum i Århus.

De tre vindere af første fase

Efter et intenst bedømmelsesforløb i løbet af august er vinderne af konkurrencens første fase nu fundet. De tre hold er:

  • schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, Bosch & Fjord aps, ALECTIA A/S, Bibliotekskon-sulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
  • AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørne-born/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn
  • Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Con-sulting Engineers og NIRAS

De tre hold deltager nu i et efterfølgende udbud efter forhandling, som vil finde sted i løbet af efteråret 2008.
Udvælgelsen af de tre hold er baseret på en grundig bedømmelsesproces fra bedømmelseskomiteens side. Valget er truffet efter vurdering af forslagenes arkitektoniske og tekniske kvaliteter, anvendelsen af integreret design, forslagenes robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme samt forslagenes honorartilbud.

Udvælgelse af projektforslagene

Bedømmelseskomiteen, bestående af repræsentanter fra alle politiske partier i Århus Byråd, Realdania, Realea A/S samt fire fagdommere, har udvalgt forslagene, der går videre til næste udbud. Projektforslagene vidner om opgavens meget store kompleksitet og forskelligrettede udfordringer.
”Konkurrencen om Multimediehuset og det nye centrale havnebyrum i Århus er nok den største udfordring som arkitektfirmaer har været stillet overfor i Danmark i mange år. Nogle forslag giver gode svar på integration af det centrale havnebyrum i byen. Andre giver positive bud på udformningen af Multimediehuset og biblioteksfunktionen. Det er vores håb, at et af forslagene efter forhandlingsrunden vil skille sig markant ud med suveræne løsninger på alle parametre”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.