Århus Kommune har annonceret prækvalifikationen til den internationale arkitektkonkurrence, der skal udvikle byens centrale havnetorv samt etablere Multimediehuset, Århus’ nye hovedbibliotek og Borgerservice.

Med annonceringen har interesserede arkitekter mulighed for at anmode om deltagelse i den kommende projektkonkurrence. Konkurrencen forventes igangsat i marts og gennemføres i to etaper med udvælgelsen af den endelige vinder i slutningen af 2008.

I december 2006 udbød Århus Kommune forlejeretten til 3000 m2 i det kommende Multimediehus. Det var en forudsætning, at aktiviteterne i de 3000 m2 skulle skabe synergi med husets andre aktiviteter. Som konsekvens af udbuddet har der gennem længere tid pågået forhandlinger med TV2Østjylland om lejemålet og vilkårene herfor.

Onsdag den 19. september var medlemmerne af Borgerservice’ Borgerpanel inviteret på rådhuset. Formålet med borgerpanelet er at få inddraget borgerne i de beslutningsprocesser, der vedrører Borgerservice. Borgerservice står blandt andet for pas, kørekort og sygesikring og er derfor en instans, som alle århusianere på et tidspunkt vil støde ind i. Det er derfor vigtigt at kende brugernes meninger og ønsker til Borgerservice.

Den 30. august blev der på Rådhuset afholdt møde for Multimediehusets strategi- og idégruppe, som består af repræsentanter for bl.a. kommunen, Borgerservice, bibliotekerne, arkitektskolen, Musikhuset o.a.

De gennemgribende omlægninger og udbygninger af havnen i Århus har gjort det muligt at skabe en helt ny folkelig og rekreativ anvendelse af byens centrale havnefront, som ligger i tæt sammenhæng med den historiske bykerne. Realdania tilbyder Århus Kommune samarbejde om at kvalificere og realisere det kæmpe potentiale, projektet giver for fremtidens Århus.