Hjemmesiden for byggeprojektet Urban Mediaspace Aarhus ser ikke ud, som den plejer. Det er der en god grund til. Du sidder nemlig med en helt ny udgave af projekthjemmesiden.

Nu kan du på Aarhus Havn se et udsnit af tagskiven på Multimediehuset. Udsnittet udgør en tiendedel af den ene side af den færdige tagskive.

I budgetforliget for 2011 har Aarhus Byråd vedtaget at finansiere en sikring af Aarhus Midtby mod oversvømmelser.

Efter en offentlig høringsfase og en tur i Teknisk Udvalg har Aarhus Byråd vedtaget lokalplanen for de nye havnebyrum og Multimediehuset.

Aarhus Kommune og Realea A/S har sat navn på leverandøren af Danmarks mest innovative parkeringshus på Aarhus havn.