"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Besøg byggepladsen

Hør mere om Dokk1 og kom en tur rundt på byggepladsen, hvor du på nærmeste hold kan få et indtryk af byggeriet.

Dato

Tema

Torsdag den 12. september kl. 16.30-18.30

 

Generel introduktion til projektet og byggeriet

Alle pladser er optaget

Tirsdag den 17. september kl. 16.30-18.30

 

Særligt fokus på fremtidens bibliotek

Alle pladser er optaget

Torsdag den 19. september kl. 16.30-18.30

 

Særligt fokus på det automatiske p-anlæg

Alle pladser er optaget

Onsdag den 25. september kl. 16.30-18.30

 

Særligt fokus på bæredygtigt byggeri

Alle pladser er optaget

Der er et begrænset antal pladser pr. besøg. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding

Skriv en mail til dokk1@aarhus.dk for at tilmelde dig et besøg på byggepladsen. Det skal fremgå af mailen, hvilket af besøgene du tilmelder dig. Du kan max tilmelde to deltagere.

Du er først tilmeldt, når du har fået en bekræftelse fra projektsekretariatet.

Se luftfotos af byggeriet