"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Borgermøde afholdt

Den 22. april blev der afholdt borgermøde i rådhushallen om projektet Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Ca. 200 fremmødte fik lejlighed til at høre visionerne for projektet og ikke mindst høre de konkurrerende hold præsentere sig selv. Det blev en aften med høje ambitioner, mange billeder og store visioner for fremtiden.

Stadsarkitekt Gøsta Knudsen og forvaltningschef Rolf Hapel holdt oplæg.

Se Gøsta Knudsens oplæg (pdf)

Se Rolf Hapels oplæg (pdf)