"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Epokegørende projekt i Aarhus binder byen og bugten sammen

Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer, Lassen architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vundet den prestigefyldte konkurrence om at tegne multimediehus og nyt centralt havnebyrum i Aarhus. Der er tale om et meget omfattende og epokegørende projekt, som vil forme fremtidens Aarhus, hvor byen opstod i vikingetiden.

Byudviklingsprojektet "Urban Mediaspace Aarhus"

”Urban Mediaspaceer titlen på det projekt, der har vundet den meget komplekse konkurrence om det nye centrale havnebyrum og fremtidens Hovedbibliotek i Aarhus, der har arbejdstitlen Multimediehuset.

Med et budget på 1,7 mia. kroner er der tale om et vidtrækkende byudviklings- og arkitekturprojekt. Projektet omfatter også åbning af den sidste del af Aarhus Å samt udformning af havnefronten på strækningen fra Europaplads til Nørreport.

Bedømmelsesudvalgets vurdering

Bedømmelsesudvalget har i sin vurdering af vinderprojektet lagt vægt på blandt andet følgende:

“Det nye havnebyrum fungerer i sin helhed som et hængsel, der på meget overbevisende måde fanger stedets bevægelsesmønstre. Funktionelt supplerer Havnepladsen midtbyens historiske torvedannelser og opfordrer med sin fleksibilitet og åbenhed til nye banebrydende aktiviteter for byens borgere og erhvervsliv på en særlig livgivende måde. Bygningskomplekset fanger med sin meget overbevisende placering på en sikkert proportioneret bastion stedets bevægelsesmønstre og giver mulighed for et fremragende funktionelt samspil med omgivelserne. Bygningskomplekset er - med den hævede bastion, der rummer parkeringsanlægget og ankomstcentret, det enkle glasprisme med mediaspace og den svævende tagflade med kontorer - let at forstå og fungerer set fra Åboulevarden som et markant landmark.“

Bag vinderprojektet står det århusianske arkitektfirma schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, Bosch & Fjord aps og ALECTIA A/S, Bibliotekskonsulenterne Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen.

Borgmesteren stolt af vinderprojektet

”Med vinderprojektet vil vi kunne skabe landets flotteste havnefront og binde byen, åen og bugten sammen. Vi får et enestående Multimediehus og et flot og folkeligt byrum, som jeg er sikker på, byens borgere og gæster vil elske. Det vil vække stor glæde og stolthed i Aarhus”, siger borgmester Nicolai Wammen.

Grundig udvælgelsesproces

Bedømmelseskomiteen bestående af repræsentanter fra alle politiske partier i Aarhus Byråd, Realdania, Realea A/S samt fire fagdommere, har udvalgt det endelige vinderprojekt, som isærlig grad udmærker sig ved at integrere Multimediehuset og havnebyrummet med det nuværende bymiljø.

”Det har været et tæt forhandlingsforløb, idet alle tre projektforslag har givet nogle utroligt kompetente og spændende bud på integration af det nye centrale havnebyrum i byen og på udformningen af et nyt Multimediehus og dertil hørende biblioteksfunktion. Men i sidste ende synes jeg, at vi endte med det projekt, der samlet set løste opgaven bedst,” siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.