"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Færdiggørelse af havnefronten

I Urban Mediaspace Aarhus bliver der arbejdet på højtryk hos bygherre, rådgivere og entreprenører. Det betyder, at der løbende sker ændringer i området omkring Dokk1.

Hack Kampmanns Plads

Arbejderne med Hack Kampmanns Plads lige nord for Dokk1 er opdelt i etaper. Etaperne udføres løbende med start tættest ved Dokk1 og afsluttes i en nordgående takt.

Færdiggørelsen af Hack Kampmanns Plads har en barriere i form af den midlertidige nordlige udkørsel fra Dokk1. Den midlertidige udkørsel forventes at blive nedlagt, når Grenaabanen bliver lukket. På dette tidspunkt bliver adgangsvejen til Dokk1s p-anlæg ved Mindet lavet om, så at den kommer til at fungere som både ind- og udkørsel.

Dette arbejde kommer til at foregå i efteråret 2016.

Havnepladsen

Den store plads Havnepladsen, der kommer til at ligge mellem Toldkammeret og Navitas, er i sin indretningsfase. Derfor ligger den endelig indretning ikke fast endnu.

Dog kan det siges, at kunstværket ”Endless Connection” får sin plads her. I foråret 2016 foregår byggeriet af det underjordiske teknikrum til kunstværket.

Havnepladsen forventes at åbne medio 2017.

Poseidon

Et andet af områdets kunstinstallationer er værket ”Poseidon”, som sættes i værk i begyndelsen af april.

Tilblivelsesprocessen består i, at kunstnergruppen ”A-kassen” hælder flydende bronze i havnebassinet. Bronzen vil stivne i en uforudsigelig form, der danner skabelon for en dynamisk og abstrakt skulptur.

Værket forventes at stå færdig i efteråret 2016.

P-anlæg

Ved Dokk1s p-anlæg har det vist sig, at nogle brugere har svært ved at orientere sig. Der bliver arbejdet målrettet på en forbedret løsning af projektsekretariatet for Urban Mediaspace Aarhus og Center for Byens Anvendelse.

Anlægsprojektet Urban Mediaspace har sin afslutning, når Letbanen åbner i maj 2017.

Projektområdet for Urban Mediaspace Aarhus