"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Forhandlinger vedr. 3000 m2 forlejeret i Multimediehuset afsluttet

I december 2006 udbød Århus Kommune forlejeretten til 3000 m2 i det kommende Multimediehus. Det var en forudsætning, at aktiviteterne i de 3000 m2 skulle skabe synergi med husets andre aktiviteter. Som konsekvens af udbuddet har der gennem længere tid pågået forhandlinger med TV2Østjylland om lejemålet og vilkårene herfor.

Disse forhandlinger er afsluttet uden resultat, da der ikke kunne opnås enighed om en aftale. Dette ændrer ikke ved tidsplanen eller planerne for projektets videreførelse. Der er fortsat muligheder for 7.000 m2 og nu også 3000 m2 ekstra byggemuligheder. I den forbindelse lægges der vægt på synergi med kultur-, medie- eller undervisningsvirksomhed.