"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Lidt sødt til det sure

Et stort betonstøberi i Skolegyde-krydset tæt ved Dokk1 er i denne tid med til at udfordre trafikken på kystvejsstrækningen.

I den forbindelse har en ny kampagne fundet sted. ”Lidt sødt til det sure” går i al sin enkelhed ud på at uddele bolsjer til bilisterne, der er generet af anlægsarbejdet.

I to dage er der blevet uddelt 650 slikposer (25 kg bolsjer), flyers (hvor der bliver undskyldt for besværet) samt den nye pjece om havnefronten.

To friske unge mennesker har stået ved udkørslen fra Skolebakkens p-pladser og været med til at bringe smilet frem hos de ellers utålmodige bilister.

Betonstøberi giver problemer for trafikken

Betonstøberiet giver problemer dels i forhold til de bilister, der skal på langs af strækningen, og dels i forhold til dem, der skal på tværs af krydset til og fra Skolebakkens p-pladser.

Formålet med betonstøberiet er at anlægge de store betonfelter, der skal udgøre de fremtidige kørebaner og visuelt binde byen sammen med vandet.

Betonstøberiet er et projekt, som kommer til at foregå i flere etaper. Udfordringen er, at der skal opretholdes passage i krydset i hele anlægsfasen, og arbejdet er derfor nødt til at blive udført i fem etaper.

De store betonfelter forventes at være støbt færdige inden udgangen af 2014.

Positiv reaktion på kampagnen

Bilisternes reaktioner på bolsjeuddelingen var overvejende positive. Langt de fleste bakkede initiativet op og tog imod slikposer og informationsmateriale med et smil.

Thomas Lyngby, som var én af uddelerne bemærkede stor interesse for projektet: ”(…) nogle af bilisterne blev så optaget af at læse om den nye havnefront, at de glemte at køre, da der blev grønt lys”.