"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Lokalplan for havnebyrum og Multimediehus

Efter en offentlig høringsfase og en tur i Teknisk Udvalg har Aarhus Byråd vedtaget lokalplanen for de nye havnebyrum og Multimediehuset.

”Lokalplan 876. Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus” giver mulighed for:

  • At udvikle inderhavnen i Aarhus og opføre Multimediehuset ved åens udmunding
  • At afdække det sidste stykke af Aarhus Å
  • At opføre et p-anlæg under Multimediehuset
  • At omlægge infrastrukturen i området
  • At omlægge jernbanen til letbane
  • At etablere en ”rekreativ forbindelse” for cyklister og anden lettere trafik
  • At etablere højvandsbeskyttelse af midtbyen

Indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 876 (pdf)

Sagsbehandling

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du få et overblik over byrådets sagsbehandling af forslaget til lokalplan.

Du kan blandt andet læse, hvilke høringssvar kommunen har modtaget i den offentlige høringsfase.

Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)