"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Natarbejde henover banen

I uge 20 havde vi fået en særlig tilladelse af Banedanmark til at arbejde henover Grenå-banen. Af sikkerhedshensyn skulle vi udføre arbejdet om natten, hvor togene ikke kører.

I ugerne op til natarbejdet rejste vi en række søjler langs med Grenå-banen. I uge 20 var tiden kommet til at lægge betondæk på tværs henover sporene. Dækkene kommer til at udgøre niveau 1 i Dokk1.

Når Dokk1 står færdigt, kommer Grenå-banen og letbanen til at køre ind under huset og får stoppested hér.

Indtil resten af dækket på niveau 1 er rejst, kommer det dog til at se ud som om, toget kører ind i en tunnel.

Natarbejde henover Grenå-banen - maj 2013

Natarbejde henover Grenå-banen - maj 2013

Natarbejde henover Grenå-banen - maj 2013

Natarbejde henover Grenå-banen - maj 2013