"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Natlige vejarbejder

Vores entreprenør, M. J. Eriksson, er desværre er stødt på rigtigt mange uforudsete udfordringer i krydset Havnegade/Skolebakken/Skibbrogade/Skolegyde. De har derfor søgt om en særlig tilladelse til at arbejde om aftenen/natten.

Heldigvis regner de dog med snart at være færdige.

Deres arbejdsplan ser ud som følger:

  • Torsdag den 6. juni fra kl. 19 fører de vandledning gennem fodgængerfeltet.
  • Mandag den 10. og tirsdag den 11. juni fra kl. 19 lægger de  tomrør.