"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Ny udbudsform skal sikre økonomisk styring

Aarhus Kommune går nye veje, når der udbydes arbejde til 400 millioner kroner i forbindelse med projektet Urban Mediaspace Aarhus. Udbudsformen "partnering" skal sikre, at økonomien overholdes.

I dag er der blevet sat navne på de 5 firmaer, der er med i konkurrencen om den store råhus-entreprisekontrakt vedrørende Urban Mediaspace Aarhus. Aarhus Kommune er bygherre med Realdania og Realdania Byg som henholdsvis tilskudsgiver og investor.

Styring af projektet

Der er valgt den nye udbudsform partnering, hvor entreprenøren inddrages tidligt i projektudformningen. Det styrker udnyttelsen af relevante kompetencer i projektet og giver kommunen mulighed for tidligt at foretage eventuelle nødvendige prioriteringer.

Udbudsformen giver størst mulig sikkerhed for overholdelse af den økonomiske ramme og for at skabe et optimalt projekt indenfor rammen.

Prækvalificerede firmaer

De 5 firmaer, der er prækvalificeret til at byde på opgaven er:

  • E. Pihl & Søn A.S.
  • Enggaard / Aarsleff Konsortiet Multimediehuset
  • Hoffmann A/S
  • NCC Construction Danmark A/S
  • MTHøjgaard A/S

Vinder af udbuddet

Det firma, der vinder udbuddet, får ansvar for alle de byggepladsrelaterede aktiviteter. Det skal blandt andet opføre råhuset, facaderne og taget. Firmaet får også ansvar for at regulere trafik og parkering på byggepladsen og for byggepladsledelse.

De fem udvalgte firmaer skal senest den 7. april afgive tilbud på opgaven. Tilbuddene vurderes på pris, organisation, bemanding samt metode. Der udbydes en fast pris på 400 mio. kr. Det forventes, at der indgås kontrakt med vinderen i slutningen af maj.

Læs mere om projektet