"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Rejsegilde for Dokk1

Den 16. januar holder vi rejsegilde for Dokk1, det kommende hovedbibliotek, borgerservice og automatiske parkeringsanlæg på havnen i Aarhus.

Det startede som et stort hul i jorden – svarende til to fodboldbaner i et otte meter dybt hul – men inden for det sidste år er råhuset til Dokk1 skudt i vejret takket være de mange hundrede håndværkere, der har deres daglige gang på byggepladsen. Her i starten af januar 2014 er der omkring 350 fuldtidsansatte på byggepladsen, der tæller håndværkere fra mange forskellige fag.

I takt med at råhuset bliver færdigt – altså husets ydre skal – kan de indvendige arbejder begynde. Det gælder blandt andet tømrer-, murer- og malerarbejderne samt alt det, der har at gøre med bygningens installationer (el, VVS, ventilation m.m.).

Når der er flest aktiviteter i gang i byggeriet, vil op imod 500 mennesker være beskæftiget på byggepladsen. Inden Dokk1 står færdigt vil langt over 1000 mennesker have haft deres gang på byggepladsen.

Rejsegildet er en vigtig milepæl på vejen mod færdiggørelsen af Dokk1, som forventes at stå klar til brug i foråret 2015.

Dokk1 - december 2013

Film om rejsegildet

Billeder fra rejsegildet