"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Vinder af entrepriseudbud

Aarhus Kommune har sat navn det firma, der har vundet konkurrencen om den store råhus- og lukningsentreprise til en værdi af knap 400 mio. kr. i anlægsprojektet Urban Mediaspace Aarhus.

Det bliver entreprenørfirmaet NCC Construction Danmark A/S, der skal indgå i partneringssamarbejdet om opførelse af det nye Multimediehus.

Partneringssamarbejde med NCC

NCC skal opføre råhuset, facaderne og taget Multimediehuset, gennemføre den sidste del af å-afdækningen samt etablere og drive byggepladsen for hele projektet frem til 2015. Frem til byggestart i august 2011 indgår NCC i et tæt samarbejde med resten af projektorganisationen om at videreudvikle og optimere projektet.

Vurdering af tilbud

Efter prækvalifikation var fem firmaer med i konkurrencen om den store opgave, og de afgav alle tilbud. Tilbuddene blev vurderet pris, organisation, bemanding og metode.

Opgaven blev udbudt til en fast pris, hvor de bydende har konkurreret om at tilbyde bygherren størst muligt rådighedsbeløb til opbygning af facader og tag, da dette får stor betydning for bygningens arkitektoniske udtryk.

Med hensyn til håndtering af byggepladsen har Aarhus Kommune blandt andet lagt vægt at finde en samarbejdspartner, der kan gennemføre byggeriet med et lavt energiforbrug, stor sikkerhed og sundhed for bygningsarbejdere og med størst mulig hensyntagen til naboer og trafikanter i området.

Urban Mediaspace Aarhus

Urban Mediaspace Aarhus er Århus Kommunes største anlægsprojekt med et samlet budget 1,8 mia. kr. Aarhus Kommune er bygherre med Realdania og Realdania Byg som henholdsvis tilskudsgiver og investor.

Læs mere om projektet