"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af havnepladserne om sommeren

Baggrund

Urban Mediaspace Aarhus indgår i omdannelsen af De Bynære Havnearealer, som er ét af de største byudviklingsprojekter i Aarhus’ historie.

I 1997 vedtog Aarhus Havn, Aarhus Amt og Aarhus Kommune at flytte havneaktiviteterne tættest mod byen længere mod øst. Det gjorde det muligt at omdanne de bynære havnearealer fra industrihavn til byrum.

Byens kant mod havet

I 1999 udskrev byrådet i Aarhus Kommune en idekonkurrence om De Bynære Havnearealer.

Arkitekterne Knud Fladeland Nielsen og Peer Teglgaard Jeppesen vandt konkurrencen. Deres hovedidé var at genskabe byens kant mod havet.

Planen omfattede den 5 km lange strækning mellem badeanstalten Den Permanente i Risskov mod nord og Tangkrogen og Marselisborg Lystbådehavn mod syd.

Efterfølgende har byrådet vedtaget ”Helhedsplan for De Bynære Havnearealer” (2003) og ”Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer” (2006).

Her fastlægger Aarhus Kommune de overordnede visioner og retningslinjer for omdannelsen af de tidligere havneanlæg til nye bymæssige formål.

Helhedsplan for De Bynære Havnearealer (pdf)

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer (pdf)

Den rekreative forbindelse

Helhedsplanen og kvalitetshåndbogen bygger på to grundelementer, som skal styrke samspillet mellem byen og bugten og skabe et nyt centralt havnebyrum.

For det første skal en rekreativ forbindelse løbe gennem de bynære havnearealer fra nord til syd. Den skal gøre det nemt for den lette trafik at bevæge sig mellem den nordlige og sydlige del af byen.

Læs mere om den rekreative forbindelse

To markante bastioner

For det andet skal to markante bastioner i det indre havnebassin skabe et sammenhængende havnebyrum og indramme de fremtidige havnepladser.

Bygningsværkerne på de to bastioner, Dokk1 og Navitas Park, skal have særlige arkitektoniske kvaliteter og være i indbyrdes dialog tværs over havnebassinet.

Læs mere om De Bynære Havnearealer (åbner nyt vindue)