"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Projektområdet for Urban Mediaspace Aarhus

Området

Dokk1 og de nye havnepladser ligger i det område, der kaldes De Bynære Havnearealer.

De Bynære Havnearealer er en ny bydel, der kommer til at strække sig fra Nordhavnen ud for Riis Skov til Tangkrogen i syd.

Områdets historie

Området har siden den tidlige vikingetid haft en central betydning for Aarhus og været afgørende for byens udvikling.

Aarhus voksede op omkring åen og dens udløb. Faktisk er byens olddanske navn Aros, som betyder ”åmunding”.

Tidligere var Aarhus Å en hovedfærdselsåre for skibstrafik til og fra byen, og den første havn blev anlagt et stykke oppe ad åen, nemlig ved Åby og den østlige ende af Brabrand Sø.

Efterhånden som skibene blev større og tog til i antal, blev det dog nødvendigt at flytte å-havnen og i stedet bygge en egentlig kysthavn ude i Aarhusbugten. Det skete i 1840’erne.

Efterfølgende er Aarhus Havn vokset støt, og den er i dag Danmarks største og mest travle containerhavn. Hvert år anløber cirka 8000 skibe med tilsammen 12 millioner tons varer.

Fra havn til by

I 1997 vedtog Aarhus Havn, Aarhus Amt og Aarhus Kommune, at området omkring inderhavnen i Aarhus ikke længere skulle være industrihavn, men omdannes til et byrum med beboelse, kultur, erhverv og rekreative oaser.

Dermed blev ét af Aarhus’ største byudviklingsprojekter sat igang.

Læs mere om projektets baggrund