"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Multimediehuset set fra Europaplads

Visionen for projektet

Hovedidéen bag projektet Urban Mediaspace Aarhus er at omdanne det indre havneområde i Aarhus til et levende og aktivt byrum.

Med Dokk1, de nye havnepladser og omlægningen af Kystvejen bliver området et vigtigt bindeled mellem midtbyen og bugten.

Her kan borgere og besøgende opleve byens møde med vandet og få mulighed for nye kulturelle aktiviteter, ophold, oplevelser og leg.

Dokk1

Dokk1 er det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne.

Dokk1 er et åbent og tilgængeligt lærings- og oplevelsesmiljø, som giver mulighed for oplevelser og aktivitet såvel som ro, indlevelse og fordybelse.

Med sine mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager Dokk1 til at fremme demokrati og fællesskab.

Dokk1 er med visionær og bæredygtig arkitektur være et ikon for Aarhus og vidne om en fremtidstænkende og innovativ by.

Læs mere om Dokk1

Havnepladser

Havnepladserne bliver et nyt væsentligt rum i midtbyen. Her bliver mulighed for aktiviteter, der skaber liv og engagement.

Det nye byrum skal være et fleksibelt og dynamisk fristed for alle. Nærheden til vandet, p-anlæg, banegård, busstation og letbane gør området til et naturligt mødested og udflugtsmål.

Læs mere om havnepladserne

Inddragelse og netværk

Det er kun muligt at skabe et levende byrum og Dokk1 ved at involvere de mennesker, der skal bruge det. Derfor inddrager projektet såvel borgerne i Aarhus som medarbejdere i Dokk1 i processen.

Projektet prioriterer desuden netværk og samarbejde og involverer institutioner og virksomheder i Aarhus, så de kan bidrage med vidensdeling, sparring og inspiration.

Yderligere viden og know-how henter projektet blandt internationale videns- og kulturinstitutioner.

Læs mere om projektets inddragelsesprocesser

Økonomi

Arkitektonisk kvalitet er ikke nødvendigvis identisk med høj anlægsøkonomi.

Arkitektonisk kvalitet handler snarere om, ved hjælp af intelligente løsninger, at skabe værdi for pengene og dermed opnå det bedst mulige projekt inden for de økonomiske rammer.

Læs mere om projektets økonomi