"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Kunstnerisk udsmykning

I anlægsprojektet Urban Mediaspace Aarhus har vi afsat et beløb, der svarer til 1 % af byggesummen, til kunstnerisk udsmykning af byggeriet – såvel indendørs i Dokk1 som uden for på havnepladserne (jf. Aarhus Kommunes regler for kommunalt byggeri).

Beløbet udgør cirka 16,2 millioner kroner.

Vores succeskriterier for den kunstneriske udsmykning er:

  • Kunsten skal integreres i projektet. Den skal aktivere og supplere husets og havnepladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde.
  • Kunsten skal have et så højt niveau, at den i sig selv tiltrækker besøgende.
  • Kunsten skal afspejle samtidskunst af høj kvalitet.

Proces for kunstnerisk udsmykning

Sammen med byggeriets arkitekter har vi udpeget et antal steder i projektet, hvor man med fordel kan integrere kunst.

I samarbejde med Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg har vi gennemført en række udbud, hvor kunstnere har budt ind på de forskellige opgaver.

Til at rådgive omkring den kunstneriske udsmykning samt hjælpe med at gennemføre udbud har vi tilknyttet Team Profilen, der består af:

  • Galleri Profilen
  • Konsulentvirksomheden Pluss Leadership
  • Lederen af Horsens Kunstmuseum

Styregruppen for Urban Mediaspace Aarhus træffer de endelige valg af kunstnere i samråd med Billedkunstudvalget.