"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Økonomi

Urban Mediaspace Aarhus er med en samlet økonomisk ramme på 1,9 milliarder kroner Aarhus Kommunes hidtil største enkeltstående anlægsprojekt.

Bidragsydere

Følgende bidrager til projektets økonomi:

  • Aarhus Kommune bidrager med cirka 1,2 milliarder kroner.
  • Realdania bidrager med cirka 200 millioner kroner til etablering af havnepladser.
  • Realdania Byg bidrager med cirka 500 millioner kroner, som er en investering i køb af p-anlægget.