"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Vejarbejder

Forår 2014 - forår 2015

I løbet af efteråret 2014 færdiggør vi vejarbejderne på kystvejsstrækningen og lægger nye belægninger langs husene på strækningen. Den nye belægning vil bestå af store, lyse specialbetonsten og støbt beton, der binder området sammen fra husfacaderne og ud til kajkanten.

Kystvejsstrækningen kommer fremover til at bestå af én vejbane i hver retning, adskilt af en midterhelle, der gør det nemmere – og sikrere – for bløde trafikanter at krydse vejen.

Vi udvider fortovsarealerne langs husfacaderne – især på strækningen fra Skolegyde til Nørreport. På denne strækning planter vi desuden et forløb af enkeltstående træer langs husene. Derudover planter vi i øvrigt en hel del flere træer i området for at skabe bedre læforhold.

I løbet af 2014 omlægger vi Skolegyde, krydset Skt. Olufs Gade-Skolebakken-Kystvejen og krydset Skolegyde-Havnegade-Skolebakken. For alle tre arbejder gælder det, at vi tager de bedst mulige hensyn til trafikken i området.

Sidst, men ikke mindst begynder vi på frilægningen af det sidste stykke af Aarhus Å ud mod havnebassinet. I den forbindelse omlægger vi Mindet, der bliver flyttet mod sydvest. Vi ændrer også på krydset ved Europaplads, så Mindet, Dynkarken og Havnegade fremover bliver tilsluttet Mindegade i stedet for Åboulevarden.

Følg løbende med

Du kan via trafikradioen på P4 og på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk/østjylland løbende følge med i, hvor i området der er afspærringer og vejarbejde.

Vi informerer desuden med skiltning i projektområdet og langs indfaldsveje til Aarhus.

En større plan for Aarhus midtby

Projektets vejarbejder indgår i en større plan for Aarhus midtby. Formålet er at binde byen og vandet sammen og skabe bedre adgang til havnefronten fra midtbyen. Samtidig gør vi plads til den kommende letbane.

Læs mere om omlægning af infrastrukturen