"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Ny infrastruktur

Ny infrastruktur langs Aarhus Havn

Klik på billedet for at se det i stort format.

Sammenhæng mellem by og vand

Som en del af Aarhus Kommunes overordnede trafikplan bliver havnens infrastruktur lagt om, så der bliver lettere adgang fra midtbyen til havnefronten og vandet.

Med henblik på at mindske den tunge, gennemkørende trafik bliver Kystvejsstrækningen omlagt, så der fremover kun bliver ét spor i hver retning.

Samtidig skaber vi bedre adgangsforhold for cykler og kollektive transportmidler og gør plads til den kommende letbane.

Et blødt trafikalt knudepunkt

Når du færdes på arealerne omkring Dokk1 og på havnepladsen, vil du i fremtiden opleve blødere overgange mellem de forskellige trafikformer.

Området bliver et delt rum, hvor bilister, cyklister og gående færdes side om side.

Letbanen kommer til at køre i spor, som er nedfældet i belægningen af hensyn til tilgængeligheden.

Samtidig for byens borgere og besøgende glæde af en ny, rekreativ promenade med gå- og cykelsti langs hele strækningen.

Læs mere om omlægning af Kystvejen

Læs mere om den nye cykel- og gårute