"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Ny cykel- og gårute

Langs med Kystvejen og havnepladserne anlægger vi en rekreativ forbindelse for bløde trafikanter.

Det er et stiforløb, der forbinder Riis Skov i nord og Tangkrogen i syd.

Forbindelsen er indrettet til gående og cyklister og indgår i et netværk af ruter for let trafik i de centrale bydele.

Den rekreative forbindelse symboliserer den oprindelige kystlinje og markerer overgangen fra midtbyen til de nye havnearealer.

Illustrationen herunder viser mulighederne aktiviteter langs den nye - og cykelrute.

Skitse af aktiviteter langs den rekreative forbindelse