"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Multimediehuset set nordfra

Letbane

I 2005 besluttede Aarhus Byråd, at der skal etableres en letbane i byen. Billedet herover illustrerer, hvordan området omkring det kommende Multimediehus kan komme til at se ud i 2016.

Planerne om letbanen indgår i kommunens overordnede strategi for opprioritering af den kollektive trafik.

Læs Aarhus Kommunes trafikplan for Aarhus midtby (åbner nyt vindue)

Lettere adgang til havnen

Letbanen kører langs de nye havnepladser, men kommer ikke til at hindre adgangen til havnefronten. Sporene bliver nemlig nedfældet i belægningen - ligesom sporene til gamle dages sporvogne.

Da letbanen kører igennem området med lav hastighed, bliver det ikke nødvendigt at indhegne sporene, som det er tilfældet nu med Grenåbanen.

Sikkerhed

Der er stort fokus letbanens trafiksikkerhed. I området omkring Multimediehuset og havnepladserne vil markeringer belægningen vise, når du krydser letbanens spor.

Mennesker med synshandicap kan også mærke markeringerne.

Visualiseringer


Skitse af stoppested ved Skolebakken

Skitse af stoppested ved Skolebakken

Visualiseringerne herover viser, hvordan området ved Skolebakken kan komme til at se ud efter letbanens etablering.