"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Projektkonkurrence

Aarhus Kommune offentliggjorde i december 2007 en projektkonkurrence, hvor vinderne ville blive indbudt til at deltage i et udbud om Multimediehuset og de nye havnebyrum.

Projektkonkurrencen var international og forløb marts - september 2008.

Konkurrenceprogram

Her finder du det konkurrencemateriale, der lå til grund for konkurrencen om nyt Multimediehus og havnebyrum.

Læs konkurrenceprogrammet:

Bind I: Baggrund, visioner og indhold (pdf)

Bind II: Betingelser, forudsætninger og tekniske krav (pdf)

Bilag til konkurrenceprogrammet

Pressemeddelelser
Pressemeddelelse om prækvalifikation (pdf)

Pressemeddelelse om projektkonkurrence (pdf)

Pressemeddelelse om vindere af prækvalifikation (pdf)

Vindere af projektkonkurrencen

De tre vindere af projektkonkurrencen blev:

  • Projekt nr. 35639: schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, Bosch & Fjord aps, ALECTIA A/S, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
  • Projekt nr. 54543: AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn
  • Projekt nr. 71084: Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS

Alle tre hold deltog efterfølgende i udbuddet.

Udbud efter forhandling

Deltagere i projektkonkurrencen

Foruden de tre vindere deltog følgende hold i projektkonkurrencen:

  • Projekt nr. 17913: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Marianne Levinsen Aps, Imitio I/S, Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende Ingeniører, Gade & Mortensen Akustik, GEO
  • Projekt nr 38410: 3XN Architects, Lisbeth Westergaard Planning, Gehl Architects, Nan Dahlkild/Danmarks Biblioteksskole, Søren Jensen A/S, Max Fordham, Atkins Design Solutions, DBI
  • Projekt nr. 80750: C.F. Møller A/S, Cebra A/S, BB+GG ARQUITECTES, Ingeniørfirmaet Grontmij/Carl Bro A/S, Arkitektbureauet Kollision I/S

Læs bedømmelseskomiteens betænkning (pdf)