"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Tidsplan for sluse- og pumpeanlæg

Byggeriet af pumpe- og sluseanlægget går i gang 2. januar 2013, og vi forventer at være færdige med denne del af projektet i april 2014.

Sideløbende hermed frilægger vi den sidste del af Aarhus Å.