Multimediehusets nye, opdaterede hjemmeside lanceres i løbet af uge 25.
Den nye hjemmeside vil rumme oplysninger, film og billeder om Multimediehusprojektet og projektets status, forskellige interaktive løsninger i form af polls, quiz’er, nyhedsmails mv.

I uge 24 gennemfører Borgerservice og Biblioteker en telefoninterviewundersøgelse blandt borgerne i Århus Kommune. Undersøgelsen skal blandt andet afdække kendskabet til Multimediehusprojektet.

Som led i planlægningen af Multimediehuset blev der i perioden 10. – 12. april 2006 afholdt en studietur til Wien og Linz i Østrig med deltagere fra en af de rådgivende grupper, der arbejder med at virkeliggøre visionen om Multimediehuset, samt nøglemedarbejdere i den interne proces i Kultur og Borgerservice.

Med fokus på så forskelligartede indgangsvinkler som

Århus Kommune, forvaltningen for Borgerservice og Biblioteker, arrangerer i ugen efter påske en tre-dages studietur til Wien og Linz i Østrig i forbindelse med planlægningen af det Multimediehus, der i perioden 2009-2012 skal opføres på de bynære havnearealer.